Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Den kreativa processen

Vi vill skapa en kunskapsbank genom att dokumentera den kreativa processen med ett planerat och väl definierat digitalt arbetssätt.

I det skapande arbetet kan det vara svårt att visa den kreativa processen, resultaten är ofta praktiska och visuella. Vi vill skapa en kunskapsbank genom att omsätta vårt tidigare mer eller mindre misslyckade sätt att dokumentera processen med ett planerat och väl definierat digitalt arbetssätt.

Tanken är att det ska vara ett levande och fortlöpande arbete som kan användas både för K-linjens ”historia” och i det dagliga arbetet. I projektet ingår att elever och lärare arbetar tillsammans med utformningen, i en PBL-inriktad modell. Ökad kunskap om olika digitala presentationstekniker, foto, databashantering mm. ska komma lärarlaget till del.