Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Birka Musikteoriprojekt

Birka folkhögskola lär ut arrangering på distans

Birka Musikteoriprojekt är ett sätt att försöka kombinera ny teknik och musik till ett nytt sätt att lära sig musikteori på. Från början var tanken att göra en stor webbsajt med självinstruerande material omkring musikteori; musiklära, gehör och arrangering. Av olika anledningar blev vi tvungna att ändra på de först uppsatta målen. Istället blev det en distanskurs i arrangering.