Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bild och text som vapen

Arbetet behandlade bildanalys, retorik, stilistiska figurer och hur reklamvärlden fungerar med möjligheter och fällor.

Arbetslaget och elevgruppen arbetade med PowerPoint.