Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Att berätta sitt livs historia med ljud och bild

Den digitala livshistorien har möjlighet att använda många fler berättarelement än berättarrösten.

Att berätta sitt livs historia med ljud och bild

Att skapa en digital självbiografi kan bli en rolig och meningsfull väg att lära sig vilka möjligheter man har att använda den nya digitala tekniken. Det kan vara digitala stillbilder, video, gamla foton från familjealbumet, musik och ljudeffekter samt text och grafik. Ett bra sätt att kunna överbrygga den digitala klyftan!

Producerat med stöd av CFL, Centrum för flexibelt lärande 2007

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.