Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Plural - kontaktnät

Plural är ett rikstäckande nätverk för nytänkande scenkonstarrangörer, kulturaktivister och förverkligandet av drömmar.

Bli medlem och du kan få: pepp, stöd, coachning, inspiration, cred, feedback, utbildning, kontakter, kompetens, och träffa andra som gör samma sak som du.

Plural finns också för att göra det enkelt för medlemmarna att driva projekt. Behöver ni en förening för att kunna söka projektmedel? Gör det genom Plural!