Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kontaktnätet - riksorganisation

Vill du vara med och skapa något annorlunda? Kontaktnätet ger hjälp till självhjälp.

Kontaktnätet är till för ideella kulturföreningar och har medlemsföreningar spridda över hela landet. 

Här finns mallar att ladda ner om du vill starta en kulturförening

Kontaktnätet hjälper till med kontakter och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna, med kurser i föreningskunskap, ljud- och ljusteknik, marknadsföring och annat matnyttigt.

Kontaktnätet möjliggör också för medlemsföreningarna att boka turnerande artister till subventionerat pris.