Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arrangera och leda kulturprojekt

Arrangera och leda kulturprojekt är ett studiematerial som på ett lättsamt sätt guidar i konsten att skapa olika typer av publika arrangemang.

Arrangera och leda kulturprojekt

Med filmer och nedladdningsbara dokument behandlas områden som ledarskap, resurser, juridik, ekonomi, organisation och uppföljning.

Materialet Arrangera och leda kulturprojekt är en självklar start för den som tillsammans med andra vill lära mer inom området.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2011

Creative Commons License
Materialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.