Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Servas

Globalt kontaktnät av "värdfamiljer" som är beredda att ta emot Servas medlemmar i sina hem. Mottot är "Peace and understanding through travel and hosting"

Servas består av 15 000 värdfamiljer i över hundra länder. Organisationens syfte är att verka för förståelse, tolerans och fred genom möten mellan människor från olika kulturer. Information om hur man blir medlem.