Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Schyst resande

Schysst resande är ett nätverk som uppmärksammar de sociala, ekonomiska och politiska baksidorna av resandet i världen. Nätverket utgörs av organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter

Schyst resande

Medlemmar i nätverket är ECPAT Sverige, Fair-Trade Center, Hotell och Restaurang Facket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska Kyrkan och Unionen.

Nätverket ger rekommendationer, utbildar instruktörer och producerar material om resandets baksidor och deltar på mässor och seminarier.

Exempel på material:

40-sidig lärarhandledning till Schysst resande

Glitter och glamour - turismen i resejournalistiken, en kritisk granskning gjord av Mats Wingborg