Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

WE CAN

Women Empowered Committed Against Negativity

WE CAN

WE CAN är en gräsrotsorganisation baserad i Kapstaden, Sydafrika. Organisationen har varit verksam sedan nio år tillbaka och arbetar med att stärka barn och kvinnor genom olika projekt. Projekt de har varit aktiva med är bland annat dramakurser för utsatta barn och ungdomar, workshops rörande exempelvis HIV/AIDS, och stöd för föräldrar i olika områden.

WE CAN grundades 2006 av Loretta Joseph. Organisationen är aktiv i flera olika områden kring Kapstaden och även i Caledon.

Följ organisationens arbete på deras Facebook-sida!