Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Via Campesina

Unity among peasants, landless, women farmers and rural youth. Ett globalt nätverk för småbönder och lantarbetare.

En av de mer framträdande rörelserna vid World Social Forum i Porto Alegre har varit småbonde- och lantarbetarrörelsen organiserad i nätverket Via Campesina. Här finns deras dokument och aktionslinjer gällande jordreformer, livsmedelssuveränitet och handelsavtal. Texterna är på engelska och spanska.