Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Utrikesmagasinet

Här hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker, opinionsbildare och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner

Utrikesmagasinet

Utrikesmagasinet ägs av Utrikespolitiska institutet, UI, men görs av en publicistiskt oberoende redaktion. 

Även boktips