Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

SIEPS - svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik.

Verksamheten bedrivs inom ramen för tre övergripande temata:

  • makt och demokrati
  • EU:s roll i världen
  • effekter av EU:s politik

Sieps strävar efter att fungera som en länk mellan den akademiska världen och beslutsfattare på olika nivåer. Genom att publicera rapporter, anordna seminarier samt genom debatt i media är förhoppningen att forskningen om det framtida Europa ska ges ytterligare näring.

Sieps är en myndighet och ledamöterna är utnämnda av regeringen.