Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Newspaper Index

Webbplats med en landsindelad förteckning, som länkar till dagstidningar och andra nyhetskällor i olika länder. 

Urvalet bygger på att tidningarna är tongivande i sitt land med egna nyhetsredaktioner samt minst en engelskspråkig tidning i varje land.

Tidningarna är valda för att ge journalister, forskare och andra en översikt över hur de nationella medier redigerar aktuella ämnen.