Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence

The aim is to educate the public and help policymakers and practitioners find more intelligent solutions in dealing with radicalisation and political violence.

Det internationella forskningsinstitutet ICRS syfte är att presentera aktuell och högkvalitativ forskning inom området radikalisering och dess yttringar.