Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Global Risk Indicator

Global Risk Indicator gör det möjligt att jämföra risken för olika typer av klimatkatastrofer med risken för andra typer av katastrofer som flygkrascher och terroristattacker.

Global Risk Indicator

Stiftelsens syfte är att fördjupa mänsklighetens kunskaper och insikter om de problem och risker som vår jord och vår existens står inför och som vi människor på grund av bristerna i nuvarande politiska system inte kan hantera. Riskindikatorn är ämnad att öka vår förståelse av de risker vi utsätts för genom den globala uppvärmningen.

För att sporra till djärva och visionära idéer om hur globala risker ska hanteras erbjuder GCF en rad resurser. De kan användas av utbildare, experter på global styrning, akademiker och föreningar, samt i diskussioner och överläggningar på hög nivå.