Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

MR-dagarna - Forum för Mänskliga Rättigheter

MR-dagarna är folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, och utgör en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter.

MR-dagarna arrangeras årligen i november i någon större svensk stad.