Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mdecins sans Frontieres i Sydafrika

En liten notis om MSF.

Läkare utan gränser har under en längre tid arbetat med att hantera HIV/AIDS-krisen i Sydafrika. Organisationen jobbar aktivt med informationsspridning i form av kampanjer för att upplysa samt bekämpa stigmatisering kring HIV/AIDS. De strävar även efter att utöka vården och tillgänglighet av mediciner. I detta ändamål samarbetar de även med andra organisationer och myndigheter för att förbättra situationen för HIV-positiva människor. På lokalnivå arbetar dem med att ge medicinsk rådgivning och stöd åt kliniker.