Mänskliga rättigheter - lärarmaterial inför FN-dagen 24 oktober

De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen oavsett land, kultur eller specifik situation. Vi har gjort en samlad sida med material för pedagoger om mänskliga rättigheter eller MR som de också kallas.

Mänskliga rättigheter - lärarmaterial inför FN-dagen 24 oktober

Bakgrund och historia

Varför mänskliga rättigheter? Kort film med Hédi Fried som överlevde förintelsen och Christina Ulfsparre från Röda Korset


Human Rights timeline, om kampen för mänskliga rättigheter.
En sida från Eleanor Roosevelt paper project. 

Mänskliga Rättighets-dagarna

MR-dagarna är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. 2017 äger dagarna rum 9 -11 november i Jönköping. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.


Filmen, 2,5 min, är från Svenska Amnesty
som också gjort det här informationsmaterialet: Om mänskliga rättigheter Amnestys logga

Mänskliga rättigheter - Lärarmaterial från SO-rummet 
En lista från olika aktörer med massor av tips.Här visas material på gymnasienivå men det går att ändra till andra målgrupper.

Vem skulle du vilja vara?
Har du tänkt på vem du skulle ha varit om du var född någon annanstans? Här kan du enkelt få reda just precis på det. Ställ in och kolla hur det hade varit om du levt i en annan del av världen. Från Världskoll, FN-förbundet. Världskoll finns också som gratis app.

Kämpande organisationer

Human Rights Watch - filmer, foto och bildspel. Aktuella berättelser från människor som på olika sätt har utsatts för orättvisor. Från organisationen som undersöker hur MR efterlevs runt om i världen. Filmerna ger en djupare förståelse för vilka värden MR står för

Svenska Amnesty & Amnesty International

Mänskliga rättigheter - läget i världen 

stoppa våldet

 

Forum för Levande Historia

11 saker alla bör veta om Mänskliga Rättigheter


Levande rättigheter - igår idag imorgon - en lärarhandledning till ett skolmaterial om mänskliga rättigheter som tar sin utgångspunkt i historiska händelser. Stiftelsen Forum för Levande Historia har mycket annat att ladda ner från sina sidor: foldrar, böcker och studiematerial. 

forum för levande historias logga

Lättläst

Lättläst om Mänskliga Rättigheter hittar man på Forum för levande historia. Till vänster på sidan hittar du mer lättläst material.

Om några av de olika artiklarna om mänskliga rättigheter

I Whatconvention.org kan man söka efter enskilda MR-artiklar eller lagtexter. WhatConvention är en söktjänst för internationella lagar.

Barn

Röda Korset om barnsoldater. I mitten på sidan, material och tips för läraren
Children rights - tecknade filmer mm om barns rättigheter och villkor. UNICEF.

Demokrati

Vilka länder som är diktaturer går att undersöka på sidan Freedom
House. Varje år pekar de ut vilka länder som är fria, delvis fria och icke fria på sidan Map of freedom in the World

yttrandefrihet

Flyktingar

Välkommen mot alla odds - ett spel som låter dig pröva hur det äratt vara flykting. UNHCR och UN Refugee Agency står bakom.

Krig och fred

TED är ett forum i USA där världens bästa talare håller föredrag. På temat The road to peace kan du lyssna på olika aspekter av detta angelägna ämne. Alla föredrag är på engelska och varierar i mellan 9 - 20 min..

Svenska Freds foldrar, med konfliktanalyser från länder där det är oroligt.
Foldrarna (ca 2 sidor) beskriver konfliktens bakgrund och läget idag. Avslutas med källförteckning.

Människohandel

Studiematerialet Destination Såld berör frågor kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål och kan fungera, dels som information i ämnet, dels som vägledning och planeringsunderlag för workshops och studiecirklar. Från Nätverket mot trafficking och IM - Individuell människohjälp.

Yttrandefrihet

Freedom on the net 2017 Via en karta kan du se hur olika länders möjligheter eller begränsningar är kring att använda nätet.  En en rapport från Freedom House. 

Relaterat material från Folkbildningsnätet

Jämför levnadsvillkor. Att våra levnadsvillkor är olika beroende på var vi lever får man svart på vitt på om man använder någon av de interaktiva sidorna vi presenterar här nedan. Vi avslutar med ett förslag på hur du sedan kan presentera dina nyvunna kunskaper.

 

 

 

 

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.