Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mänskliga rättigheter - lärarmaterial inför FN-dagen 24 oktober

De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen oavsett land, kultur eller specifik situation. Vi har gjort en samlad sida med material för pedagoger om mänskliga rättigheter eller MR som de också kallas.

Mänskliga rättigheter - lärarmaterial inför FN-dagen 24 oktober

Bakgrund och historia

Human Rights timeline, om kampen för mänskliga rättigheter.
En sida från Eleanor Roosevelt paper project. 


Lättläst

Lättläst om Mänskliga Rättigheter hittar man på Forum för levande historia. Till vänster på sidan hittar du mer lättläst material.


Filmen, 2,5 min, är från Svenska Amnesty
som också gjort det här informationsmaterialet: Om mänskliga rättigheter 

Lärarmaterial

FN-dagen 2018
Svenska FN-förbundets metodmaterial består av tre olika delar, med ökande svårighetsgrad. 
I år handlar det om matsäkerhet och klimat. I materialet finns korta
faktatexter, begreppsförklaringar och diskussionsfrågor, ett bra sätt att lyfta de
utmaningar som FN arbetar med.
För att ladda ner skolmaterialet behöver du bara uppge namn och skola.

Levande rättigheter - igår idag imorgon - en lärarhandledning till ett skolmaterial om mänskliga rättigheter som tar sin utgångspunkt i historiska händelser. Stiftelsen Forum för Levande Historia har mycket annat att ladda ner från sina sidor: foldrar, böcker och studiematerial

Mänskliga rättigheter - Lärarmaterial från SO-rummet 
En lista från olika aktörer med massor av tips.Här visas material på gymnasienivå men det går att ändra till andra målgrupper.

Mänskliga Rättighets-dagarna

MR-dagarna är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. 2018 äger dagarna rum 15-17 november i Stockholm. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Kämpande organisationer

Human Rights Watch - filmer, foto och bildspel. Aktuella berättelser från människor som på olika sätt har utsatts för orättvisor. Från organisationen som undersöker hur MR efterlevs runt om i världen. Filmerna ger en djupare förståelse för vilka värden MR står för

Svenska Amnesty & Amnesty International

Mänskliga rättigheter - läget i världen

stoppa våldet

 

Forum för Levande Historia

11 saker alla bör veta om mänskliga rättigheter

forum för levande historias logga

Swedwatch
är en ideell förening och partipolitiskt obunden research- organisation med syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer.

Om några av de olika artiklarna om mänskliga rättigheter

Barn

Länder som förbjuder våld mot barn. En karta du inte glömmer i första taget från Rädda Barnen.

Demokrati

Vilka länder som är diktaturer går att undersöka på sidan Freedom
House. Varje år pekar de ut vilka länder som är fria, delvis fria och icke fria på sidan Map of freedom in the World 2018

yttrandefrihet 

 

 

 

 

 

 

 

Krig och fred

TED är ett talarforum där några världens mest intressanta talare håller föredrag. På temat The road to peace kan du lyssna på olika aspekter av detta angelägna ämne. Alla föredrag är på engelska och varierar i mellan 9 - 20 min..

Slaveri

Idag är slaveri förbjudet i hela världen. Det är olagligt att göra någon till slav. Ändå tvingas miljontals barn, kvinnor och män till slavarbete varje dag. Material från SO-rummet om Slaveri idag

Studiematerialet Destination Såld berör frågor kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål och kan fungera, dels som information i ämnet, dels som vägledning och planeringsunderlag för workshops och studiecirklar. Från Nätverket mot trafficking och IM - Individuell människohjälp.

Yttrandefrihet

Freedom in the World 2018 Via en karta kan du se hur olika länders möjligheter eller begränsningar är kring att använda nätet.  En en rapport från Freedom House. Relaterat material från Folkbildningsnätet

Jämför levnadsvillkor. Att våra levnadsvillkor är olika beroende på var vi lever får man svart på vitt på om man använder någon av de interaktiva sidorna vi presenterar här nedan. Vi avslutar med ett förslag på hur du sedan kan presentera dina nyvunna kunskaper.

 

 

 

 

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.