Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

IDEA

Mellanstatligt organ som verkar för en demokratisk utveckling i världen och stöd till valprocesser

Sidan är på engelska. Här finns nyheter om val och demokratiska processer i olika delar av världen. Man kan söka på regioner eller speciella teman som t.ex. genus.