Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Human Rights Watch

Organisationen som bevakar att de mänskliga rättigheterna följs.

Den här världsomspännande organisationen tar upp frågeställningar inom olika aktuella områden som t ex flyktingar, fångar, kvinnors och barns rättigheter etc.

Organisationen bevakar också vad som händer i olika länder. Varje år ger man ut rapport: "World Report" som tar upp händelser rörande de mänskliga rättigheterna från från senaste året.