Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Democratic Challenges

Democratic Challenges är en flerspråkig sida med material och metoder om demokratins teori och praktik

I nuläget finns sidan på engelska, spanska, arabiska, turkiska och svenska.  På sidan presenteras material om demokratins grunder och demokratiteori på olika nivåer såsom organisationsdemokrati, nationell demokrati och internationell demokrati. Civilsamhällets roll behandlas speciellt. Det finns en "demometer" för att ta temperaturen på demokratin i den egna organisationen.