Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Civil Right Defenders

Civil Right Defenders arbetar för att försvara människor medborgerliga och politiska rättigheter och ger stöd till utsatta människorättsförsvarare.

Civil Right Defenders

Civil Right Defenders bevakar statliga myndigheter, informerar människor om deras rättigheter och stärker lokala människorättsförsvarare.

Missa inte testen: Vilken aktivisttyp är du?

Organisationen är verksam i följande regioner: Sverige, Europa, Euroasien, Asien, Afrika och Latinamerika,