Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Amnesty international

Amnesty International är en global organisation för mänskliga rättigheter.

Deras webbplats erbjuder information om organisationen och om hur man kan delta i kampanjer. Nyheter om mänskliga rättigheter. En databas där man kan hitta information om situationen för de mänskliga rättigheterna i olika länder och också ämnesvis.