Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Samer - ett ursprungsfolk

Samerna bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder. Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna. 6 februari är Samernas nationaldag.

Samer - ett ursprungsfolk

På Samer.se hittar du det mesta om samer och samisk kultur, historia, de olika språken och politik. 

Samer.se är från Samiskt informationscentrum som har i uppdrag är att öka människors kunskaper om samer och samisk kultur. Fakta, som även finns som lättläst text, kompletteras ofta med ljudfiler och bilder. Sidorna innehåller även en nyhetsfunktion samt tips på vidare läsning. Ingångar via rubrikerna i övre listen. Här följer en kort introduktion om Sapmi, filmen är ca 3,30 min.

Lärarmaterial 

SO-rummets artikel om Samer med tips på vidare läsning

Informationsmaterial att ladda ner från Samer.se

Iditsilba är en kort film om Májjen som är stolt över sin mössa, till formen liknar den ett horn och alla kvinnor i hennes renskötande familj bär en sådan. Men kyrkans män tänker i andra banor; för dem påminner mössornas form om djävulens horn, så de måste bort!
UR Skola, ca 11 min.

Samernas historia

Samernas tid 
Det här är berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia. Samernas historia, som är intimt sammankopplad med Sveriges historia, är okänd för de flesta. Samerna anpassade sig tidigt till en karg omgivning och byggde upp en jakt- och fångstexpertis som gjorde dem till viktiga handelspartners under vikingatiden. Serien beskriver hur samerna påverkades av kyrkans våldsamma kristningsprocess och av nationalstaternas kolonisation av de samiska markerna
UR-serie i tre delar, á 58 min, med arbetsmaterial att ladda ner.

Lappmarksgränsen i Sverige
 fastställdes i mitten av 1700-talet. Det var en gräns mellan det inland där samerna länge varit ensamma invånare och det kustland där svenska och finska bönder brukat jorden sedan hundratals år tillbaka.

Rasism mot och diskriminering mot samer
 Den mörka delen av samernas historia har fått förnyad aktualitet genom filmen Sameblod.För den som vill fördjupa sig i samernas historia med betoning på hur de diskriminerats finns material på Levande Historia. 

Samiska - ett minoritetsspråk

Samiska talas i de norra delarna av Norge, Sverige och Finland samt i Ryssland på Kolahalvön. Av de uppskattningsvis 70 000 samer som finns i hela området talar inte alla samiska. Men många gör det, och den stora majoriteten av dessa talar nordsamiska.  
Om samiska från Institutet för Språk och Folkminnen

Sverige ett mångspråkigt land är diskussionsfrågor i förslagsvis ämnet svenska. Ett lektionstips från Natur & Kultur

Boktips

Ett urval romaner som berör eller utspelar sig i Sapmi

Fördjupning  

De milsvida folkens historia
I övre Norrland omkring 1650 fanns det skogssamer från Kemi lappmark i öster ned till skogslandet som omger Ångermanälven och dess biflöden i söder. Om detta och mycket annat står att läsa i den första avhandlingen om skogssamerna i ämnet historia. Författare: Bertil Marklund, Umeå universitet, 2015. 

Samernas rätt till land och vatten är en het och omdiskuterad fråga. Frågan inte riktigt löst och den är också anledningen till att Sverige ännu inte ratificerat ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter.
Sametinget: Om ILO 169  

---
Kartbilden högst upp är ritad av Anders Suneson