Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Minoritet

Om och för de nationella minoriteterna i Sverige. Syftet Minoritet.se är att kulturell och språklig mångfald berikar Sverige.

Här kan du läsa om minoritetspolitiken, språkrevitalisering, diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet.

De nationella minoriteterna är: Judar, Romer, Samer, Sverigefinnar och Tornedalingar.