Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Latinamerikainstitutet

Öppna föreläsningar, forskning och kurser.


Latinamerikainstitutet är en del av Stockholms universitet. Varje termin arrangeras öppna föresläsningar med inbjudna samhällsforskare från Latinamerika. Institutet ger en 40-poängs baskurs om latinamerikanska samhällsförhållanden och ger också ut publikationer. Det finns en bra länksamling.