Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ett nytt politiskt landskap? -

en analys av Venezuelas motståndspolitik i brytpunkten mellan nationalstat och globalt civilsamhälle. Kandidatuppsats vid Stockholms universitet ht 2008 skriven av Yesper Widell

I uppsatsen analyserars Venezuelas "Bolivariarnska revolution" utifrån två olika perspektiv. Den ena perspektivet är det framväxande globala civilsamhället som det visar sig i t.ex sociala forum rörelsen och det andra är nationalstatsperspektivet.

45 sidor