Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Adelante! Framåt!

En tidning om demokrati i Venezuela gjord av deltagarna på Förändra världenkursen vid Kvarnby folkhögskola

Tidningen är resultatet av en studiresa till Venezuela i februari 2007.  Totalt 16 sidor.

Artiklar i tidningen:

Venezueladebatten i Sverige

Kooperativ produktion

Ministeriet för folkligt deltagande

Kommunala rådet i Mara

Oppositionen - Antichavism i motvind

Chavez och Venezuela 2007

Media

Utbildning