Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Studera Kina

Den här webbplatsen är utformad främst med tanke på studier om Kina inom folkbildningen: för studiecirklar om Kina, både cirklar för nybörjare och fördjupningscirklar, och till exempel för temadagar och andra studier om Kina på folkhögskolor

Studera Kina

Geografin, historien, idéerna…
Ett helt land är ett omfattande och mångsidigt studieområde: natur och geografi, folk och språk, styrelseform, kultur, ekonomi etc.

Webbplatsen är skapad av Tore Persson, som större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med folkbildning, främst inom studieförbund men också på folkhögskola samt på Folkbildningsrådet. Numera är han verksam som frilansande skribent och folkbildare.

Webbplatsen är utformad främst med tanke på studiecirklar och folkhögskolor.

Speciellt tre områden tas upp:
Geografin och naturen, som gett förutsättningarna för den kinesiska civilisationen.
Historien, det vill säga den långa historien från ca fem hundra år före vår tideräknings början fram till modern tid.

Idéerna, det vill säga det filosofiska och religiösa tänkandet under de senaste två och ett halvt tusen åren. Framför allt gäller det konfucianismen, som spelat en fundamental roll för Kina under ca två tusen år.