Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kritya.in

Kritya är en internationell e-tidskrift som publicerar både samtida poesi från Indien och övriga världen på indiska och engelska. Dessutom finns där poesi av klassiska mästare på regionala indiska språk i översättning.

Text från sidan: Kritya is an international journal of poetry publishing contemporary Indian & world poetry Besides, it also features poetry in regional Indian languages in translation To keep continuity with our past, we publish the works of classical masters.Kritya is also a humble initiative from India to make use of the web and the internet as new platform of practicing and disseminating literature