Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Afrika - introduktion till den afrikanska litteraturen

Världslitteraturs fantastiska sida om afrikanska författare och litteratur.

Nästan alla Afrikas länders författare finns representerade
och presenterade i den här innehållsrika sidan som dessutom
består av en kunnig introduktion till den afrikanska litteraturen
samt om Négrituderörelsen av Barbro Norstöm Ridaeus.

En karta visar aktivt de olika länderna. En fantastisk generös och innehållsrik sida.

Vidare får man inspirerande bokcirkeltips om afrikansk litteratur.
Till antologin 21 x kärlek finns en handledning