Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

World Digital Library

Antika skrivtecken från Kina, kartor som visar gamla handelsvägar, massor av konst och annat spännande hittar du i World Digital Library. Allt arkivmaterial beskrivs och sätts in i sammanhang. Ett syfte med WDL är att få in så mycket ickevästligt material som möjligt.

World Digital Library
UNESCO och Library of Congress står bakom satsningen och tanken är att skapa ett världsbibliotek med unikt material från arkiv och bibliotek i hela världen. Man vill att så många länder som möjligt ska medverka i projektet och att andelen icke-engelskt och icke-västerländskt material på nätet ska öka. I dagsläget är ett 30-tal institutioner involverade, däribland Kungliga biblioteket som bl.a. bidrar med sin digitala version av Djävulsbibeln.

Innehållet på sajten kan sökas geografiskt, kronologiskt, via ämnen, format eller institutioner och presentationerna finns tillgängliga på sju olika språk.
Här kan man fastna i timmar.