Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Världslitteratur

Litteratur från Latinamerika, Afrika och Asien presenteras i ett sammanhang. En vacker och omfattande sida.

Presentation av latinamerikanska, karibiska, asiatiska och afrikanska författare och deras översatta verk. Här finns massor att hämta för den som vill jobba tematiskt eller med enskilda författare. Studiematerial finns också på sidan.