Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Världskulturmuseerna

Etnografiska-, Östasiatiska-, Medelhavs- och Världskulturmuséet utgör tillsammans Världskulturmuseerna. Även på arabiska och engelska.

Världskulturmuseerna - ger perspektiv på världen genom att:

  • Med respekt och ansvar förvalta, vetenskapligt bearbeta och förmedla kulturarv i dialog med omvärlden.
  • Vara fora för kulturmöten och för delaktighet i det
    demokratiska samtalet.
  • Bedriva en för många olika brukargrupper relevant och
    trovärdig verksamhet som stimulerar och inspirerar till dialog och debatt.

Omfattande sida för barn med pyssel, spel och fakta.