Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ryska klassiker

Läs de stora ryska författarna på ryska.

Ryska klassiker

Polka omfattar de allra viktigaste ryska klassiska litterära verken. 

Målgrupper är ryskläsande elever och hemspråkspedagoger på gymnasienivån.