Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Organization of World Heritage Cities

Städerna runt om i världen som finns med på UNESCOs världsarvslista.

Man får kort upplysning om stadens historia och på vilka kritierier den blev vald till världsarvslistan.

Ovpm är en organisation som vill stödja världsstäderna i deras arbete att bibehålla och underhålla de värdefulla miljöerna och monumenten. Sidan är mycket lätt att leta i. På engelska