Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hotat kulturarv

Kulturarvet hotas på flera sätt vid krig och konflikter. Det kan handla om medveten eller omedveten förstörelse eller olika former av stöld och plundring.

Här hittar du de så kallade röda listorna som ICOM (International Council of Museums) har tagit fram över de typer av kulturföremål som är under hot.

Vi kan alla hjälpa till att skydda kulturarvet genom att skaffa oss kunskap.