Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Discover Islamic Art in the Mediterranean

Webbutställning om islamisk konst i Medelhavsområdet som producerats av Museum With No Frontiers.

Museums With No Frontiers är ett samarbete mellan museum och andra institutioner i 19 länder i Europa, Nordafrika och Mellanöstern