Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ADBUSTERS

Nätmagasin av konstnärer och aktivister som med ironin som vapen kritiserar dominerande maktstrukturer och stödjer rörelser riktade mot den företagsledda globaliseringen.

Presentation av adbusters kampanjer som "Buy nothing day", "TV turnoff week" och "Unbrand America". Exempel på ironiska affischer. Intruktioner för hur man själv kan skapa budskap.