Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tillväxt till döds - läs boken direkt

Kan vi ha en ständig tillväxt på en planet som inte växer? Tillväxt till döds ifrågasätter, det kanske mest grundläggande målet för vårt moderna välfärdssamhälle: den ekonomiska tillväxten. Inom folkbildningen kan boken fylla sin plats både inom samhälls- och naturorienterade kurser. Boken av Stellan Tengroth kan du läsa här.

                                                         Även om ämnet kan tyckas övermäktigt är detta en bok som tar ett tydligt pedagogiskt grepp, vrider och vänder på frågorna och belyser svåra problem med vardagliga liknelser och personliga reflektioner.

Boken är uppdelad i ett trettiotal korta kapitel. Vart och ett fristående, men med en röd tråd som börjar med katastrofen på Påskön, via ekonomisk tillväxt i Sverige och Kina, peak-oil och andra begränsande faktorer till tänkbara vägval.

Vidare finns reflektioner kring varför det är så svårt att bryta mönster och några hoppfulla tankar om en möjlig framtid avslutar historien. Paralleller dras till hur tillväxten ser ut i biologiska och naturvetenskapliga sammanhang. Med statistik och enkla sifferlekar visar boken på kraften i exponentiell tillväxt (ränta på ränta). Räkneexempel belyser hur kritiskt läget är med naturresurser som inte ser ut att räcka till.

Vid sidan av det naturvetenskapliga perspektivet är reflektionerna kring möjliga scenarier, våra nedärvda beteenden och olika samhällsaktörer, viktiga inslag. Tankarna kring hur en framtid utan tillväxt kan te sig bör kunna locka till livliga diskussioner. Att ställa bokens budskap mot den dagsaktuella debatten och information från andra källor öppnar för ett kritiskt ifrågasättande.

Länk till Stellan Tengroths webbsida