Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

The Equalty Trust

Equality Trust är en tankesmedja som driver tesen att mer jämlika samhällen har mindre sociala problem. I boken "Jämlikhetsanden" sammanfattas forskningsresultat som visar på detta.

Tankesmedjan har startats av socialmedicinarna Kate Pickett och Richard Wilkinson. På sidan kan man ta del av de data som boken "Jämlikhetsanden" bygger på. Där finns intervjuer med författarna och powerpoint presentationer att ladda ner.