Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

SwedWatch

Bevakning av svenska företags uppträdande i utvecklingsländerna

Swedwatch har bildats av ett antal svenska folkrörelseorganisationer för att motverka sociala och miljömässiga missförhållanden på svenska företag i utvecklingsländerna. Arbetsmetoden är information till allmänheten. Via hemsidan kan man prenumerera på nyhetsbrev och hitta länkar till andra som bevakar företagens uppträdande.