Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är rättvis handel?

I studiematerialet varvas text, bild och film som förklarar och illustrerar rättvishandelsrörelsens tre aspekter: rättvis handel enligt World Fair Trade Organization, rättvis handel enligt Fairtrade International och slutligen etisk handel/CSR.

Vad är rättvis handel?

Materialet ger en bred bild av rättvisefrågor med bland annat historisk återblick, producentperspektiv samt kopplingar till klimat- och framtidsfrågor. Till detta knyts olika metoder för interaktivitet, t.ex. diskussions- och värderingsövningar samt kunskapsinhämtning via nätet.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.