Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 1 - Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 1, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Anders Ohlsson, Albins folkhögskola presenterar mål 1

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom.

Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomst-länder.

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås t.ex. fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet).

Till delmålen 

Frågeställningar:

1.  Fattigdom mäts i det här målet som att leva på mindre än 1,25 dollar om dagen, Är det ett lämpligt sätt att mäta fattigdom på? Finns det andra sätt att mäta fattigdom på?
 2. Tidigare användes begreppen u-länder och i-länder. Vad betydde de och varför används de inte längre? Finns det bättre begrepp att använda idag och varför? Vilka begrepp är relevanta att använda idag?
3.  Fattigdom är ett sammansatt fenomen av flera aspekter, inte bara låg inkomst. Ibland används beskrivningen ¨fattigdomsfällan^. Vad är det mer för aspekter av fattigdomen som håller folk kvar i ”fällan” och som gör det svårt att ta sig ur situationen på egen hand?
4.  Vilka enkla och för oss självklara saker kan förbättra livet för de allra fattigaste i världen? Hur mycket skulle det kosta att lyfta alla ur den extrema fattigdomen? Jämför med kostnader för något annat.

Fördjupningar:

Human Development Report 2016. Presenterades 21 mars 2017.
"I rapporten konstateras att även om den genomsnittliga mänskliga utvecklingen förbättrats avsevärt i alla regioner mellan 1990 och 2015, fortsätter en av tre människor i världen att leva i låga nivåer av mänsklig utveckling, mätt enligt Human Development Index." http://report.hdr.undp.org/

Gapminder och Hans Rosling: Don´t Panic – End Poverty

Hans Rosling TED Talk: The magic washing machine

What was the greatest invention of the industrial revolution? Hans Rosling makes the case for the washing machine. With newly designed graphics from Gapminder, Rosling shows us the magic that pops up when economic growth and electricity turn a boring wash day into an intellectual day of reading.Jeffrey Sachs: End of Poverty at Columbia UniversityWorkshop förslag: Arbeta med foto och video som data

Anna Rosling Rönnblom TEDx Stockholm.