Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 7, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Hans Andersson, Hällefors folkhögskola, presenterar mål 7

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedels-försörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

Till delmålen

Frågor

1) Hur påverkar konsumtionsmönster och folkökning användningen av energi?

2) Inom vilka områden går det att spara energi?

3) Vilka användningsområden är lättast att ersätta med förnybar energi?

4) Vilka för- o nackdelar finns med olika former av förnybar energi?

Fördjupning

Vad är förnybar energi? Jordbruksverket

Förnybar energi. Tekniska Muséet

Den svenska energiöverenskommelsen 2016

Dokument utifrån "Det våras för solen".  SVT 2017, 46 min.