Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Globala folkrörelser och hållbar utveckling

Föreläsning av Carmen Blanco om FN-konferenserna från 1972 till 2012 om miljö och utveckling och om de globala folkrörelsernas svar. Från 20/11 2012.

 

Innehållsförteckning och frågeställningar:

Hela föreläsningen är 40 minuter lång. Här nedan följer en beskrivning av innehållet med tidsangivleser och med frågor för diskussioner kring de olika avsnitten

00-2.00 Introduktion till föreläsningen

2.00-2.40 Tyst tekniskt fel (hoppa över detta)

2.40 Bakgrund, relationen människa och natur

 • Fråga: Hur ser ni på Carmens beskrivning av relationerna mellan människa och natur?

5.40 Bakgrund, industrisamhället och dess konsekvenser

 • Fråga: Vad håller du med om och vad är du kritisk till i Carmens framställning?

10.28 70-talet och första FN konferensen om miljö och utveckling

11.20 80-talet – Brundtlandrapporten

 • Fråga: Hur förstår vi begreppet hållbar utveckling?

13.30 Rio konferensen 1992 om miljö och utveckling och dess resultat

 • Fråga: Vilka förtjänster och vilka brister tycker ni att konferensen 1992 hade?
 • Fråga: Håller ni med om Carmens analys av vem som förorenar mest?

20.40 Folkliga konferenser

 • Fråga: Hur ser ni på de folkliga konferensernas förslag om klimatfrågan ?

24.40 RIO + 20 konferensen 2012

 • Fråga: Vilka frågor stod i centrum enlig Carmen? Vad blev resultaten?
 • Fråga: Hur ser ni på begreppet "grön ekonomi"? Vad anser ni om Carmens analys av begreppet?
 • Fråga: Är det bra eller dåligt att stora företag är väl representerade på FN-konferenser?

32.40 Folkrörelsernas analys av konferensen

 • Fråga: Vad anser ni om denna analys?

33.40 Folkliga toppmötet i Rio

 • Fråga: Hur uppfattar ni de rörelser som presenteras? Vad vill de, vad är deras styrka och vad är deras svagheter?

37.00 Ett gott liv?

 • Fråga: Vad menar vi med ett gott liv och hur kan det bli en verklighet för alla?

För fortsatt fördjupning och diskussion finns två material inlagda i det här studiematerialet. Det är dels en föreläsning med freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson om Välfärd, hållbar utveckling och global rättvisa och en sammanställning av folkbildningsorganisationernas arbete med hållbarhetsfrågor gjord av Kerstin Mustel.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.