Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konflikter i världen

Ordet konflikt har sitt ursprung i latinets Conflictus som betyder sammanstötning. Destruktiva konflikter mellan länder kan leda till krig. Vi listar sidor sidor som ger relevant information om fredsarbete och om äldre och pågående konflikter i världen.Länderfakta

Utrikespolitiska Institutets lista Länder/Områden ger en bra ingång om du vill få kort information om respektive land. Dessutom ett aktuellt kalendarium över senaste händelser.

Läget i världen

Globalis om konflikter i världen. Globalis tar inte bara upp länder utan också grupper som förknippas med oroshärdar, exempelvis Boko Haram, IS och Al-Qaida. I Globalis kan man också skapa kartor och grafer samt söka information om världens befolkning, ekonomi, hälsa, klimat och miljö, politiska förhållanden, utbildning med mera.
Svenska FN-förbundet står bakom Globalis.

Landguiden - Konflikter
Landguiden fokuserar på ett tjugotal konflikter runt om i världen där de grundläggande stridsfrågorna ännu inte är lösta, till exempel Cypernfrågan. Sidan tar bara upp konflikter som utspelat sig under många år. Landguiden ges ut av Utrikespolitiska Institutet som också har en YouTubekanal: 
The Swedish Institute of International Affairs

Lärarhandledningar

Krig och väpnade konflikter ett lektionsmaterial från SO-rummet
Syftet är att tydliggöra och synliggöra för eleverna varför konflikter och krig uppstår samt vilka följderna blir. Även FN:s roll och den humanitära rätten berörs.

Fredsinsatser

UN Peacemaker
Vill erbjuda verktyg för fredsarbete. Här finns material om medling och konflikthantering. Se till exempel diplomater tala om att arbeta med sitt medlingsarbete, videor finns. Man kan också söka på land, region, år och tema.

UN Principles of peacekeeping
FNs grundläggande principer för att kunna arbeta med och bibehålla fred. 

Fördjupning

Europeiska försvarsfrågor
Från nyhetssajten Europaportalen om försvarsfrågan och vilka möjliga hotbilder som kan beröra länderna i EU.

Crisis Group
Nyheter och rapporter om olika konfliktområden I världen. Sök på region, land eller typ av material och få fram politiska, ekonomiska och sociala analyser, som baseras på studier på plats. Även på franska och arabiska samt vissa rapporter på ett stort antal andra språk.

Radioprogrammet Konflikt från Sveriges Radio
Ett utrikesmagasin som rör sig i gränslandet mellan kultur och politik och som knyter ihop internationell debatt med den svenska vardagen. Konflikt undersöker konfrontationer som har ersatt det kalla kriget, som ”kriget mot terrorismen” och kampen om oljan. Varje vecka ägnar Konflikt en timme åt ett tidsaktuellt tema.

Foto från UI - Landguiden