UNHCR

FNs organ för flyktingfrågor

United Nations High Commissioner for Refugees började sitt arbete för att hjälpa världens flyktingar 1951. Man kan se hur flyktingläget är i världen just nu, få lägesbeskrivningar från olika länder. Under fliken Resources finns faktamaterial, statistik, kartor med mera.