Migration

Var det går att hitta fakta om hur migrationen ser ut i vår värld idag.

Kartor över hur människor rör sig och varför

All the World´s immigration
En fascinerande animation där migrationen från ett land till ett annat åskådliggjorts på en världskarta. 
Rörelserna baserar sig på statistik från UN Population Division 2010 - 2015. Än mer förklaringar av kartan ges i videon i länken. Av Metrocosm som också gjort animationen.

Top 10 Immigrant Countries
En video som kompletterar kartan här ovan. En röst berättar om vilka länder som har störst andel utrikesfödda invånare. Av Daily Conversation, uppgifterna kommer från UN Population Division

4 maps that will change how you will see migration in Europe
World Economic Forums sida med överraskande grafik på olika kartblad om migrationsläget i Europa i september 2016

Länderinformation & statistik

Lifos - ett center för landinformation och landanalys från Migrationsverket. Lifos är ett arbetsredskap för myndighetens personal om läget i olika regioner och länder. Observera att informationen är en färskvara som kan ändra sig snabbt.

Delmi - Deligationen för emigration och migration.
Bilden här nedan, från Delmi, beskriver varifrån flyktingarna som når Sverige kommer ifrån

Lärarmaterial

Migrationsverket 
Det här lärarmaterialet skall ses som ett hjälpmedel, målgruppen är gymnasieelever men kan användas även i andra sammanhang. Här finns basfakta, statistik, rollspel och tips på hur man kan lägga upp lektioner.

National Geographic har material om vad migration innebär
Introduction to Human Migration

Röda Korset har rollspelet På flykt
Målgruppen för På Flykt är årskurs 9 och gymnasiet. För de grupperna är På Flykt kostnadsfritt var än i landet skolan finns. Det går också att boka spelet för en grupp. 

Fördjupning

Migrationsencyklopedin
En uppslagsbok om olika grupper som rört sig över kontinenterna genom tiderna.
ME förklarar olika begrepp och här finns stora möjligheter att gräva djupare tack vare länkarna som finns texterna. Från Immigrantinstitutet.

Migration Policy Institute : International Migration Statistics
Webbplats som med hjälp av data, interaktiva verktyg och kartor åskådligggör demografiska, ekonomiska och sociala fakta kring internationell migration, flyktingar och asylsökande.